Polityka prywatności i Polityka Cookies

Zapoznaj się z Twoimi prawami w związku z postanowieniami niniejszej polityki prywatności oraz polityki dot. wykorzystania plików Cookies

Kto jest Administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest firma “FOOD & FRIENDS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA” z siedzibą w Katowicach przy ul. Tadeusza Kościuszki 227, 40-950 Katowice (dalej FF), KRS: 0000519110, NIP: 7010433891, REGON: 147333851, adres email: biuro@charliefoodfriends.pl, strona internetowa: www.charliefoodfriends.pl

Jaki jest cel Polityki Prywatności?

Celem tej Polityki Prywatności jest określenie działań podejmowanych przez nas (FF) w zakresie ochrony Twoich danych osobowych przetwarzanych, w tym zbieranych za pośrednictwem strony internetowej www.charliefoodfriends.pl oraz powiązanych z nimi usług i narzędzi wykorzystywanych przez Ciebie do wykonywania czynności, takich jak zapisanie się na newsletter, przeglądanie ofert i wykonywanie szeregu innych, związanych z powyższymi działaniami w związku z korzystaniem przez Ciebie z usług FF. Wszelkie nasze działania podlegają przepisom prawa w zakresie ochrony danych, na przykład ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Nasza Polityka Prywatności podlega przepisom prawa polskiego i ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Korzystanie przez Ciebie ze strony www.charliefoodfriends.pl, w tym korzystanie z powiązanych z nią usług i narzędzi, możliwe jest jedynie po zapoznaniu się z postanowieniami niniejszej Polityki prywatności.
Klikając w linki zamieszczone na strony www.charliefoodfriends.pl możesz zostać przekierowana/y do stron internetowych lub serwisów, które stanowią usługę świadczoną przez podmioty inne niż FF i tym samym znajdującą się poza naszą jakąkolwiek pośrednią lub bezpośrednią kontrolą. Procesy przetwarzania na tych stronach/serwisach, w tym gromadzenia danych osobowych odbywa się zgodnie z zasadami określonymi przez te podmioty np. w polityce ochrony prywatności właściwej dla tych usług lub aplikacji.

Dlaczego mogą być przetwarzane Twoje dane osobowe?

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest uzasadniony interes realizowany przez administratora (art. 6 ust. 1. lit. f rozporządzenia).

Rodzaje wykorzystywanych Cookies

Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie ma możliwości przedostania się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego złośliwego oprogramowania. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość. W serwisach www.charliefoodfriends.pl oraz Admnistrator wykorzystuje następujące typy plików Cookies:

• Cookies sesyjne: czyli przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostające tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki po czym usuwane całkowicie

• Cookies trwałe: czyli przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostające tam do momentu ich ręcznego skasowania. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

Usuwanie lub ograniczanie plików Cookies

Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji, korzystanie z Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies. Zmiany ustawień, o których mowa powyżej Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa. Na naszych stronach wykorzystywane są zewnętrzne narzędzia, co oznacza, że pewne dane dotyczące Twojej aktywności będą przetwarzane przez firmy operatorów poniższych rozwiązań:

• Google Analytics,
• Facebook,
• Pixel,
• GA,
• Klaviyo,
• Hotjar

Cele w jakich wykorzystywane są Cookies

Administrator serwisów www.charliefoodfriends.pl wykorzystuje Cookies własne w szczególności do dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu, rozpoznania urządzenia Użytkownika, pobraniu informacji o lokalizacjei i na tej podstawie odpowiednio wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do indywidualnych potrzeb użytkownika. Dodatkowo Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu uwierzytelniania użytkownika w serwisie i zapewnienia sesji użytkownika w serwisie po zalogowaniu

Dane gromadzone przez stronę WWW

Gdy jest to konieczne do świadczenia usługi Użytkownikom albo stanowi uzasadniony interes FF lub podmiotów trzecich, (którym jest na przykład zapewnienie bezpieczeństwa zasobów IT albo bezpieczeństwa innych użytkowników), FF jest uprawniona do automatycznego pozyskiwania i rejestrowania danych przekazywanych na serwer przez przeglądarki internetowe lub urządzenia użytkowników. Takie dane mogą obejmować np. adres IP (czyli adres, z którego korzysta urządzenie użytkownika wykorzystywane do dostępu do strony www.charliefoodfriends.pl), parametry oprogramowania i sprzętu, z którego korzysta użytkownik (dzięki czemu możemy poprawić np. jakość świadczonych przez nas usług), przeglądane strony, numer identyfikacyjny urządzenia mobilnego, informacje o korzystaniu z aplikacji oraz inne dane dotyczące urządzeń i korzystania z systemów. Gromadzenie powyższych informacji następować będzie w przypadku korzystania ze strony internetowej firmy FF lub usług podmiotów zewnętrznych.

W jakim celu będą przetwarzane Twoje dane osobowe

Abyśmy mogli skontaktować się z Tobą jako naszym klientem, a także w celu realizacji marketingu bezpośredniego, utrzymywania relacji biznesowych, odpowiadania na Twoje pytania przesyłane za pomocą formularza kontaktowego, zawarcia i wykonywania umowy, omówienia wyników ankiety, a w niektórych sytuacjach w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń oraz dla wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Food and Friends Polska S.A

Komu mogą lub będą ujawniane Twoje dane osobowe?

1) Twoje dane osobowe będą ujawniane osobom upoważnionym przez FF (tzn. pracownikom FF i innym osobom fizycznym wykonującym zadania na rzecz FF w ramach wymienionego celu).
2) Podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
3) Dostawcom systemów informatycznych i usług IT zapewniających funkcjonowanie FF i innym podmiotom uczestniczącym w realizacji usług.

Jak długo Twoje dane osobowe będą przechowywane?

Twoje dane osobowe będą przechowywane nie dłużej niż to konieczne. Obecne przepisy uzasadniają zastosowanie pięcioletniego okresu przechowywania danych, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło wygaśnięcie umowy, jak również nie dłużej niż do zgłoszenia przez Ciebie sprzeciwu od takiego przetwarzania, z zastrzeżeniem sytuacji, w których istnieją podstawy do przetwarzania, o charakterze nadrzędnym w stosunku do Twoich uprawnień lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
Jakie przysługują Tobie prawa?
1) Prawo dostępu do treści swoich danych.
2) Prawo żądania ich sprostowania.
3) Prawo żądania ich usunięcia.
4) Prawo żądania ograniczenia ich przetwarzania.
5) Prawo do wyrażenia sprzeciwu.
6) Prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Czy podanie danych jest wymogiem lub obowiązkiem i co się stanie, jeżeli ich nie podasz?

Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak odmowa ich podania uniemożliwia udzielenia odpowiedzi lub nawiązania współpracy.

Czy Twoje dane będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji lub tzw. profilowania?

Tak, Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób w pełni zautomatyzowany lub profilowania, według art. 22 rozporządzenia.