Polityka Prywatności

Polityka Prywatności

czyli co robimy aby twoje dane osobowe były u nas bezpieczne.

Na początek podstawowe informacje:

Kto jest Administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem Twoich danych osobowych jest firma “FOOD & FRIENDS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA” z siedzibą w Katowicach przy ul. Tadeusza Kościuszki 227,

40-950 Katowice, określanym dalej jako F&F

KRS: 0000519110, NIP: 7010433891, REGON: 147333851,

adres email: kariera@charliefoodfriends.pl,

strona internetowa: www.charliefoodfriends.pl.

Jaki jest cel Polityki Prywatności?

Celem tej Polityki Prywatności jest określenie działań podejmowanych przez nas (firmę F&F) w zakresie ochrony Twoich danych osobowych przetwarzanych, w tym zbieranych za pośrednictwem strony internetowej www.charliefoodfriends.pl oraz powiązanych z nimi usług i narzędzi wykorzystywanych przez Ciebie do wykonywania czynności, takich jak zapisanie się na newsletter, przeglądanie ofert i wykonywanie szeregu innych, związanych z powyższymi działaniami w związku z korzystaniem przez Ciebie z usług F&F. Wszelkie nasze działania podlegają przepisom prawa w zakresie ochrony danych, na przykład ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Nasza Polityka Prywatności podlega przepisom prawa polskiego i ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

Korzystanie przez Ciebie ze strony www.charliefoodfriends.pl , w tym korzystanie z powiązanych z nią usług i narzędzi, możliwe jest jedynie po zapoznaniu się z postanowieniami niniejszej Polityki prywatności.

Klikając w linki zamieszczone na strony www.charliefoodfriends.pl możesz zostać przekierowana/y do stron internetowych lub serwisów, które stanowią usługę świadczoną przez podmioty inne niż F&F i tym samym znajdującą się poza naszą jakąkolwiek pośrednią lub bezpośrednią kontrolą. Procesy przetwarzania na tych stronach/ serwisach, w tym gromadzenia danych osobowych odbywa się zgodnie z zasadami określonymi przez te podmioty np. w polityce ochrony prywatności właściwej dla tych usług lub aplikacji.

Dane gromadzone przez stronę WWW:

Gdy jest to konieczne do świadczenia usługi Użytkownikom albo stanowi uzasadniony interes F&Fl lub podmiotów trzecich, (którym jest na przykład zapewnienie bezpieczeństwa zasobów IT albo bezpieczeństwa innych użytkowników), F&F jest uprawniona do automatycznego pozyskiwania i rejestrowania danych przekazywanych na serwer przez przeglądarki internetowe lub urządzenia użytkowników. Takie dane mogą obejmować np. adres IP (czyli adres, z którego korzysta urządzenie użytkownika wykorzystywane do dostępu do strony www.charliefoodfriends.pl), parametry oprogramowania i sprzętu, z którego korzysta użytkownik (dzięki czemu możemy poprawić np. jakość świadczonych przez nas usług), przeglądane strony, numer identyfikacyjny urządzenia mobilnego, informacje o korzystaniu z aplikacji oraz inne dane dotyczące urządzeń i korzystania z systemów. Gromadzenie powyższych informacji następować będzie w przypadku korzystania ze strony internetowej firmy F&F lub usług podmiotów zewnętrznych.

Na naszych stronach wykorzystywane są narzędzia Google Analytics, co oznacza że pewne dane dotyczące Twojej aktywności będą przetwarzane przez tę firmę.

Aby wyłączyć działanie tego mechanizmu użyj tego dedykowanego narzędzia: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

lub innego dostępnego mechanizmu (wtyczki) odpowiedniej dla Twojej przeglądarki.

W jakim celu będą przetwarzane Twoje dane osobowe.

Abyś mógł skorzystać z naszych serwisów informacyjnych, przykładowo www.charliefoodfriends.pl oraz nawiązać z nami kontakt.

Dlaczego mogą być przetwarzane Twoje dane osobowe.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora (art. 6 ust. 1. lit. f rozporządzenia).

Komu mogą lub będą ujawniane Twoje dane osobowe.

  1. Twoje dane osobowe będą ujawniane osobom upoważnionym przez F&F (tzn. pracownikom F&F i innym osobom fizycznym wykonującym zadania na rzecz F&F w ramach wymienionego celu).

  2. Podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

  3. Dostawcom systemów informatycznych i usług IT zapewniających funkcjonowanie F&F i innym podmiotom uczestniczącym w realizacji usług.

Jak długo Twoje dane osobowe będą przechowywane.

Twoje dane osobowe będą przechowywane do czasu wyrażenia przez Ciebie skutecznego sprzeciwu.

Jakie przysługują Tobie prawa.

  1. Prawo dostępu do treści swoich danych.

  2. Prawo żądania ich sprostowania.

  3. Prawo żądania ich usunięcia.

  4. Prawo żądania ograniczenia ich przetwarzania.

  5. Prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania.

  6. Prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Czy podanie danych jest wymogiem lub obowiązkiem i co się stanie jeżeli ich nie podasz.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak odmowa ich podania uniemożliwia korzystanie z naszych stron internetowych .

Czy Twoje dane będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji lub tzw. profilowania.

Nie, Twoje dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób w pełni zautomatyzowany ani profilowane, według art. 22 rozporządzenia.

Bezpieczeństwo

Wszystkie zbierane przez F&F dane chronione są z użyciem racjonalnych środków technicznych i organizacyjnych oraz procedur bezpieczeństwa w celu zabezpieczenia ich przed dostępem osób nieupoważnionych lub ich nieupoważnionym wykorzystaniem. Podmioty powiązane z F&F, zaufani partnerzy i zewnętrzni usługodawcy, zobowiązali się do zarządzania danymi zgodnie z przyjętymi przez F&F wymogami bezpieczeństwa i ochrony prywatności.

Zmiana postanowień

W razie konieczności F&F może zmienić postanowienia niniejszej Polityki prywatności i zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez F&F. Termin nie może być krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia zmienionej Polityki prywatności na stronie firmy F&F.

Dane kontaktowe

Pytania dotyczące zakresu Polityki prywatności należy kierować za pomocą adresu e-mail dostępnego pod adresem kariera@charliefoodfriends.pl wpisując temat korespondencji: Polityka Prywatności.